KUNSKAPSPROFIL GER VARJE BARN EN TRYGG GRUND ATT STÅ PÅ
Pedagogiskt och roligt material för barn i förskoleåldern.

kvalitet-start-1
 

Materialet kan användas för att kvalitetssäkra förskolans viktiga arbete.

 read more

foraldrar-start-1
 

Föräldrar ges möjlighet att på ett lekfullt sätt hjälpa sitt barn till fortsatt utveckling.

 read more

utveckling-start-1
 

Arbetet ökar barnets tillit till sin egen förmåga och stärker barnets självkänsla.

 read more